Dni Aktywności SP1 – Wyniki za rok 2020

D N I  A K T Y W N O Ś C I  SP 1 – 2020

Komisja współzawodnictwa Dni Aktywności SP1 rozliczyła tegoroczną edycję.

Na podstawie nadesłanych logów Komisja stwierdza, iż uczestniczyło 29 stacji z SP1 (26 stacji indywidualnych oraz trzy stacje klubowe).\ z czego 24 stacje (82%) to członkowie ZOT w Szczecinie.

Stacje z okręgu pierwszego przeprowadziły w dniach 1 – 7 czerwca 2020 ponad 10 000 łączności ze 130 DXCC oraz 33 podmiotami IOTA.

We współzawodnictwie uczestniczyły również stacje zagraniczne z siedmiu krajów: 4L, MI, DL, UR, OM, OK i LY.

Award Manager – Kol. Sławek SP1DOZ zakończył wysyłkę dyplomów uczestnictwa do wszystkich uczestnikow. Do zwycięzców puchary będą wysłane pocztą lub spedycją DHL.

Zdaniem Komisji cel został osiągnięty a imprezę będziemy powtarzać cyklicznie.

Zarząd Oddziału prosimy o zgłoszenie Dni Aktywności SP1 do kalendarza imprez cyklicznych /zawodów/ Polskiego Związku Krótkofalowców.

Wyniki współzawodnictwa przedstawiamy w dwóch załącznikach.

Komisja Współzawodnictwa

Radek – SP1O, Krzysztof – SP1MVG, Wiesław – SP1EG

Łuskowo dn. 17 lipca 2020 r.

Wyniki do pobrania: 1  2

WYNIKI