Dni Aktywności SP1 – Wyniki za rok 2020

Wyniki 2021

D N I  A K T Y W N O Ś C I  SP 1 – 2020 Komisja współzawodnictwa Dni Aktywności SP1 rozliczyła tegoroczną edycję. Na podstawie nadesłanych logów Komisja stwierdza, iż uczestniczyło 29 stacji z SP1 (26 stacji indywidualnych oraz trzy stacje klubowe).\ z czego 24 stacje (82%) to członkowie ZOT w Szczecinie. Stacje z okręgu pierwszego przeprowadziły w dniach 1 – 7 czerwca 2020 ponad 10 000 łączności ze 130 DXCC oraz 33 podmiotami IOTA.

Read More