Regulamin „Dni Aktywności SP1”

/ Projekt – propozycja /

Współzawodnictwo ma na celu aktywizację stacji SP1 i polega na nawiązaniu jak największej ilości łączności w dniach aktywności (liczą się wszystkie łączności).
Organizatorzy: 
ZOT PZK i Klub Krótkofalowców SP1PKW  – WIKING w Wolinie.

Termin:  01.06.2020 godz. 00:00 GMT – 07.06.2020 godz. 23:59 GMT
(zawsze pierwszy pełny tydzień czerwca).

Pasma i emisje:  zgodnie z warunkami zezwolenia.
Kategorie:
A – stacje indywidualne posiadające prefiksy  SP1, SQ1, SN1, SO1, 3Z1 i HF1 lub …./1 ).
B – stacje klubowe i inne stacje używające znaków dodatkowych i innych znaków w tym nie mających w prefiksie cyfry 1 ale pracujące z terenu województwa zachodniopomorskiego.
C – pozostałe stacje ( polskie i zagraniczne ).
D – nasłuchowcy

Punktacja: każde QSO – 1 pkt.

Wyłącznie elektroniczne wersje logów w formacie ADIF  należy przesyłać na adres: dni.aktywnosci@wp.pl 
Termin nadsyłania dzienników upływa w dniu 15 czerwca.

Wszystkie stacje, które przeprowadziły minimum 15 poprawnych łączności otrzymają dyplom uczestnictwa w formacie pdf.

Zwycięskie stacje w kategoriach A, B i D otrzymają dodatkowo puchary.

Warunkiem przyznania pucharu jest udział co najmniej 5 zakwalifikowanych uczestników w danej kategorii.
Z tą samą stacją można przeprowadzić łączność w tym samym dniu innym rodzajem emisji.
Takie same warunki dotyczą nasłuchowców – należy dokonać nasłuchów co najmniej 10 stacji pracujących z okręgu SP1.  Obowiązuje wyciąg  z logu przesłany na adres organizatorów. 

Decyzja komisji współzawodnictwa jest ostateczna. 

Współzawodnictwo zostanie rozliczone do dnia 30 września  a wyniki opublikowane w periodykach krótkofalarskich oraz umieszczone na stronie   www.sp1pkw.eu i ZOT PZK.

Komisja współzawodnictwa Dni Aktywności SP1.

              SP1MVG          SP1O          SP1EG

Manager dyplomowy współzawodnictwa – SP1DOZ