Nasz klub

L.P. Znak Imię i Nazwisko
1 DJ 0 IF Adam Głowacki
2 SP 1 EG Wiesław Dyduch
3 SP 1 IT Tomasz Murgrabia
4 SP 1 NL Leszek Brancewicz
5 SP 1 QXK Grzegorz Kiljan
6 SP 5 SR Wojciech Chałan
7 SQ 1 GYG Marcin Gabryszak
8 SQ 1 KSA Andrzej  Misztal – Website
9 SQ 1 PSB Robert Tomaszewski – Website
10 SQ 1 REO Marcin Szymański
11 SP1MVG Krzysztof Janczarek
12 SP1O Radosław Soroka
13 SP1JKO Jarek Kosmala
14 SWL Kamil Gajlun
15

16

DK8RE – SO1RE

SQ1PSA

Hans-Jürgen Döring
Janek