Nasz klub

Znak Imię i Nazwisko
DJ 0 IF Adam Głowacki
SP 1 EG Wiesław Dyduch
SP 1 IT Tomasz Murgrabia
SP 1 NL Leszek Brancewicz
SP 1 QXK Grzegorz Kiljan
SP 5 SR Wojciech Chałan – S.K.
SQ 1 GYG Marcin Gabryszak
SQ 1 KSA Andrzej Misztal – website
SP 1 PSB Robert Tomaszewski – website
SP 1 WPN Marcin Szymański
SP 1 MVG Krzysztof Janczarek
SP 1 JKO Jarek Kosmala
SWL Kamil Gajlun
DK 8 RE – SO 1 RE Hans-Jürgen Döring
SQ 1 PSA Janek