SEDINA i SP DX Contest 2024

Grupa kontestowa SEDINA działająca przr Klubie Krótkofalowców Wyspy Wolin SP1PKW od
dwudziestu lat uczestniczy w zawodach SP DX Contest z zagranicy.
W roku 2024 planowane są dwie ekspedycje:

Morokuliem /Republika Pokoju – między Norwegią a Szwecją/, skąd nadawała będzie grupa w składzie:
SP1IT – Tomek, SQ1PSA – Janek, SP1KK – Kazik oraz HF1MM – Maciek
Grupa ta będzie aktywna pod dwoma znakami: LG5LG oraz SJ9WL pracując z jednego pomieszczenia
radioklubu ARIM.

Liśtany koło Pilzna skąd aktywny będzie zespół w składzie SP1EG – Wiesiek, SP1MVG – Krzysztof,
SQ3PMX – Waldek oraz SP1O – Radek. Zespół ten używał będzie znaku oraz wyposażenia stacji
kontestowej OK7O.