Z wizytą w klubie SP1ZES

W dniu 07.02.2018 członkowie naszego …
klubu odwiedzili Bałtyckie Stowarzyszenie Krótkofalowców SP1ZES w miejscowości GOŚCIONO k. Kołobrzegu.

Od lewej stoją: Wiesław SP1EG, Leszek SP1NL, Paweł SP1MPW, Tomek SP1IT, Andrzej SQ1KSA, Zbyszek SP1F. Siedzą – od lewej: Bartek SQ1NDR i Waldek SP1NZ.Strona klubowa SP1ZES