Przekazanie licencji SP1PKW dla naszego klubu

W październiku 2009 r. nastąpiło oficjalne przekazanie licencji dla klubu przez Urząd Gminy Wolin w osobie burmistrza mgr. inż Eugeniusza Jasiewicza i władz gminy.