Spotkanie w Gimnazjum w Wolinie

Klub SP1PKW w dn.30 10 2010r zademonstrował pracę radiostacji klubowej w Gimnazjum w Wolinie.

Prezentację prowadził kol. Wiesław SP1EG, Leszek SP1NL , Marcin SQ1GYG, Grzegorz SP1QXK.
Młodzież uczestnicząca w spotkaniu bacznie się wsłuchiwała i zadawała wiele pytań.