SQ Ø MORSE – Podsumowanie

SQ Ø MORSE SADINA CONTEST GROUP Jako koordynator aktywności SQØMORSE pokusiłem się na krótką analizę naszej aktywności. W dniach 01.01.2021 do 30.04.2021 zespół w składzie: /alfabetycznie, nie wg. zasług !/ SP1DPA, SP1EG, SP1IKK, SP1JRG /dyplomy/, SP1MGM, SQ1PSA, SQ3PMX

Read More