Karta klubu SP1PKW

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy WOLIN oraz zaangażowaniu kolegów naszego klubu  Prezesa „Wiesia SP1EG” oraz Kierownika stacji „Leszka SP1NL” mamy upragnione karty QSL. Wszystkie dotychczasowe łączności zostaną potwierdzone w/w kartą


dodatkowo mamy również kartę w 2-gim formacie

73 ! i do usłyszenia na pasmach