Krótkofalowcy w Wolinie

16.05.2018 odbyło się spotkanie przedstawicieli PZK i naszego klubu w Urzędzie Miasta WolinSprawa dotyczyła podpisania porozumienia współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: http://www.kamienskie.info/krotkofalowcy-w-wolinie/