Walne zebranie 06.01.2018

W dniu 06.01.2018 odbyło się walne zebranie członków Klubu Krótkofalowców „WIKING” w Wolinie.

Po głosowaniu został wyłoniony nowy zarząd klubu

SP1EG – Wiesław Dyduch –  prezes zarządu
SP1NL – Leszek Brancewicz – członek zarządu – kierownik klubu
SQ1PSB – Robert Tomaszewski – członek zarządu

Pozostali członkowie:

SP1IT – Tomasz
SP1QXK – Grzegorz
SQ1KSA – Andrzej
SQ1REO – Marcin
SQ1GYG – Marcin
SP5SR – Wojtek

Uzgodniono plany uczestnictwa w imprezach na rok 2018 oraz terminy otwarcia klubu.
Klub czynny jest w każdy czwartek od godziny 17,oo do godziny 19,oo