Zaproszenie

Zarząd Klubu Krótkofalowców WIKING w Wolinie zaprasza wszystkich członków klubu na doroczne zebranie klubowe..

mające na celu podsumowanie działalności naszego klubu w 2018 roku, omówienie spraw aktualnych oraz przedyskutowanie planu pracy na rok przyszły. Wszystko i przyjacielskiej atmosferze, przy kawie i nie tylko…

Nie przewiduje się żadnych głosowań ani wyborów !!!
Nieobecni nie mają głosu, zapraszamy więc wszystkich kolegów. Wasze opinie będą cenne szczególnie przy omawianiu kilku spraw, których (niestety) nie udało się nam zrealizować.

Do zobaczenia w niedzielę 9 grudnia o godzinie 10.oo w siedzibie klubu SP1PKW
W imieniu Zarządu Klubu
Wiesław – SP1EG
Leszek – SP1NL